Klasická homeopatie

Každý z nás se v životě již setkal s onemocněmím, kterého se nemohl zbavit, ubíralo mu
energii, chuť do života a potřebný elán. Spoustě lidem se chronická onemocnění stále drží
v těle a berou jim potřebnou energii,kterou by mohli vynaložit jinak a smysluplněji.
Pokud tedy nelze chronicidu zastavit, zkuste přemýšlet o jiné cestě uzdravení a tou je cesta
homeopatie. S chronickými nemocemi je zde mnoho možností uzdravení, nemoc mizí a
její četnost se zmenšuje či trvale vymizí. Výborné zkušenosti v homeopatii jsou v léčbě
zánětů močových cest, mykóz a dalších ženských infekcí.

Častým problémem,který se vyskytuje velice hojně u všech věkových kategorií jsou nemoci horních
cest dýchacích,četné kašle,záněty průdušek, angíny a další chronicidy. Další velkou zajímavostí
v homeopatii je léčba alergií, ekzémů, artrózy a velkou oblastí je také možnost léčby pohybového
aparátu.

Každý se cítí někdy velmi ohrožený,protože stres na nás někdy útočí ze všech stran v různých
podobách. Úzkost, strach, smutek….Tyto stavy je možno léčit, věnovat se jim ze všech úhlů,
protože člověk je celek, který si je schopen touto cestou léčby vyladit své tělo, svou mysl a
načerpat znovu svou životní energii.

Nikdy neříkej nikdy, proto se nebojte a zkuste jít cestou této léčby.

Klasická homeopatie se zabývá problémy celého člověka,člověka jako celku. Řeší jeho fyzické
i duševní projevy v prostoru a čase. Nesnaží se konkurovat alopatické medicíně ani jiným směrům v homeopatii.
Ukazuje pouze jinou možnost léčby lidem, kteří hledají jinou cestu léčení. Klasická homeopatie se věnuje hlavně chronickým onemocněním.

Tam, kde jde akutně o život (například v případě úrazu, náhlé příhody, či jiného akutního onemocnění) je na místě alopatická léčba s apelem na nejvyšší mravní hodnoty života vůbec. Klasická homeopatie se nesnaží nemoc, pomáhá řešit její příčinu.. Sami jsme odpovědni za svůj život, sami si většinou přivoláváme své nemoci nebo je získáváme jako dědictví po předcích a je jen na nás, zda se chceme změnit a tím i léčit.
Není to lehké rozhodnutí, protože předpokládá určitou míru schopnosti se rozhodnout za sebe samého.